Yeni eğitim sistemi; ‘eğitim’ adı altında her türlü garabeti ‘ilerleme’ olarak algılayan bir nesil yetiştirmekte!.

Biz buna ‘yarı aydın’ diyoruz!. kaç dil bildiği.. ya da kaç üniversite bitirdiği önemli değil!.

..kağıt bardakta kahve ile çalışıyorlar!.

Sistem, kendi elemanlarını; yine sistemin geleceği için, ‘asker karıncalar’ edasıyla yetiştiriyor!.

..ateist diye lanse edilen ‘bilim’ (karanlık bilim), insan doğasına.. hücresine ve tüm temel yapı taşına (evrim süreci) müdahale ederek, doğal seyrinde akması gereken sürece müdahale ediyor!. burada yatan ‘derin fikir’ ateizm değil, ‘tanrı fikridir!.

..tıpkı big bang teorisiyle, ‘zerreden yaratılma’ fikrini kutsadıkları gibi..

İnsan nesli tehlike altındadır ve bunu en çok kendilerini ‘ateist’ diye niteleyenler anlamalı-anlatmalı..

Doğal sürece ve akışa müdahalenin karşısında olması gerekenler ‘ateist’lerdir; lakin eğitim sistemi ile sözde ‘din’ ve dogmadan uzak kaldıklarını savunan çoğunluk, bu farkındalık ve bilinçte değildir!.

..oysa ‘ateist’ olmak, dindar insanlarla dalga geçmek.. ya da onları aşağılamak değil!. insan neslini, ‘bilim’ adı altında karanlık bir geleceğe mahkum etmek isteyenlere karşı durmak demektir!. bu bakımdan ‘agnostik ateizm’, daha akılcı ve daha mantıklı bir yöntemdir..

‘Medeniyet’, bir demir-çelik yığını.. ya da elektronik bir çöplük olmakla değil, ‘adalet’ ve ‘eşit yaşam hakkı’ ile mümkündür; acımasız ‘kapitalizm’in egemen olduğu, açlığın ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü günümüzün, yine ‘paganzim’in hakim olduğu ilkel dönemlerden bir farkı yoktur!.

..fark yoktur; genç kızlar kurban edilirdi.. bugün durum çok daha vahim ve ileri derecede -pedofili- kokmaktadır!. gerici-dogmatik yapılar (tarikat ve türevleri).. ilerici diye lanse edilen yapılar (moda dünyası ve porno endüstrisi)..

..değişen bir şeyin olmadığı bir dünyada ‘ilerleme’den.. ya da ‘medenileşmek’ten bahsetmek garabet içerir!..

(karanlık bilim) ve (derin din) aynı merkezde birleşir; paganizm!. (paganizm, dogmatik düşüncenin temelini oluşturur!)

Süreç tuzaklarla doludur ve ‘DNA’ tehlike altındadır!.

Sorun şudur ki; kendi çizgisinde ilerleyen ‘evrim süreci’ne, yine bilimsel kılıflar altında ciddi müdahaleler söz konusudur ve bunun en açık göstergesi, endüstriyel hayvancılık ve tarım alanında ‘gelişme’ adı altında önümüze ve sofralarımıza sürülen yiyeceklerdir!.

Oysa besin zincirine yapılan her müdahale (gdo-gmo) insan hücre yapısına (dna) dolaylı yoldan müdahaledir.

..amaçlanan bir büyük ‘DEĞİŞİM’dir!. ama niye? ve neden?

..inanan olmak.. ya da olmamak sadece bir detay!.

Sözde bilimsel bir ilerleme ve haber: (İngiliz Telegraph gazetesi)

”Bilim insanlarının dişi yumurtaya ihtiyaç duymadan oluşturdukları yavrular ufukta annesiz bebekler olabilir mi sorusunu akıllara getirdi.” (fareler üzerinde)

Peki ama neden?. (mutlaka genetik hastalıkları ortadan kaldırmak içindir.. emin olun açıklama budur)

”Aslında eğer çocuklar laboratuvarlarda üretilirse, dünyadaki pek çok sorun ortadan kalkacak. Ve bizler en iyi insanları yaratabileceğiz: güzel, sağlıklı, istediğimiz kadar uzun yaşayabilecek insanları…” (OSHO-) (çok satanlar) (yarı aydın ikna metotları)

Anne çocuk ilişkisi sekteye uğradığında ‘insanoğlu’ veya ‘kızı’ndan bahsetmek mümkün olmayacaktır!. teist!. ya da ateist olmak bir şeyi değiştirmeyecektir!.

..’DEĞİŞİM’; insanoğlu.. ya da kızından, bir ‘karınca kolonisi’ yaratma fikrinden hareket etmekte.. hem de bizim DNA’larımızı kullanarak!.

Benim itirazım elbette kendim ve altı yaşındaki kızım adına!..

..ya sizinki?..

Cem Yağcıoğlu  edebiyatgazetesi / kritik eşik 30-05-2017