Aslında Suriye konusu olsun, İran, Rusya, Türkiye yakınlaşması (görünürde) ya da son yedi yıldır BOP kapsamında asıl planlananın İran Türkiye savaşı olduğu ‘ısrarım’ olsun.. (mezhep çatışmaları)

..ya da Corona virüsü (covid19) yayılımının başlangıcı, ilerleyişi, ağırlıklı olarak etkilenen ülkeler -Çin, İran, İtalya, Fransa- ve dışında kalan diğer ülkelere ‘serpilme dağılımı’.. enteresandır Rusya ve Türkiye’nin hariç tutulması ve yine son yirmi yıllık iktidar döneminde İsrail ile olan ticaret hacmi artışının ve keza Suriye’nin coğrafi üstünlüğü ve İsrail’e tehdit oluşturuyor olması.. ve gizli ve saklı gerçek’in, Suriye üzerinden İran ve Türkiye’nin henüz açığa çıkmamış olan bir savaşa girişmiş olması..

..pek çok yazımda üzerine basa basa belirttiğim, Türkiye için Erdoğan ne ise!. Rusya için Putin’in ‘o’ olduğu gerçeği ve hemen arkasına dolanacak olursak; ‘yeni dünya düzeni’ etrafında şekillenen, ‘yeni soğuk savaş’ ekseninin, geçmiş eksenden farkı; Rusya ve abd’nin görünürde çatışan ve ancak, ileri düzeyde ‘pasta’ paylaşım savaşında ve ‘ikili’ bir şekilde, küresel sermayeye hizmet ettiğidir!.

..burada tuzağa çekilen ülke Türkiye’dir!.

‘Yeni Dünya Düzeni’ ekseninde yaşamaya mecbur bırakılan insanoğlu.. ya da kızının ‘son dönem’ paylaşım savaşından anlaması gereken, ya da çıkarması gereken tek sonuç; artık abd-NATO.. ya da Rusya çıkarları değil, küresel şirketlerin ‘pasta’dan daha fazla pay kapma savaşının olduğu ve artık ‘ulus devlet’lerin; ki son dönem Fransa ve Türkiye hedef ülkelerdir!.

Bu son ‘durum komedisi’ içerisinde Rusya ile yakınlaşma içine giren Fransa, son üç yıl içerisinde ciddi bombalı saldırı ve intihar saldırıları ile defalarca sarsıldı!. (NATO-kontrgerilla) keza Türkiye’ya de son olarak ‘rakam ile’ azar-azar arttırılarak 36 ‘Şehit’ ile mesaj verildi!.

..ancak bugünün dünden farkı, Putin‘in Rusya‘sının ‘tavşan’ görevi görmesidir!. Yeni yüzyılda köprülerin altından akan sular neticesinde; ne Mao‘nun Çin‘i kaldı!. ne de SSCB‘nin hamisi Rusya!. Gorbaçov denen ‘rezil’ ve iş-birlikçi ajan ile küresel sermayeye peşkeş çekilen Rus Devleti ve ekonomisi, son gelinen süreçte abd’nin Orta-Doğu politikalarının uzak karakolu olma görevini, yine abd politikalarına karşı Rus Halkı ve Devletinin çıkarlarına hizmet ediyormuş görüntüsü verilerek yerine getirmekte. Bugün ‘akp’ politikalarının ‘mantık’ ile izah edilememesinin ana sebebi, yaratılan bu kafa karışıklığının anlaşılamaması ve uzunca bir süre daha anlaşılamayacağı üzerine kurulu olmasıdır!.

..yoksa görünürde Suriye rejimini korumaya almış olan bir Rusya ile, rejimi devirmeyi kafasına koymuş olan ‘akp’nin, NATO’ya rağmen iş-birliği ve ittifak içinde olması nasıl açıklanabilir!. (BOP’un özdeki hedefi İran-Türkiye Savaşı.. mezhep çatışmaları)

..ben söyleyeyim!. İsrail’in güvenliği ve gelecekte yayılma politikalarının hayata geçirilmesi; hem de yine ve yeniden ‘soğuk savaş’ başladı numaraları ile..

..aslında yaşanan tüm bu gelişmelerin tek bir sebebi var; kendilerini ‘semavi’ dinler olarak isimlendiren; elbette bir birlerinin ‘semavi’liğini kabul etmeyerek; ki bu kurala, Yahudi (siyonist Yahudi) ve avanjelist Hristiyanlar hariç.. tıpkı, temmuz 1981 yılında İsrail hava kuvvetlerinin Bağdat civarını bombalaması ve ardından dönemin abd başkanı Ronald Reagan’ın kurduğu şu cümle: “Armagedon’un yakın olduğuna inanıyorum…”

18 Kasım 1990’da New York’ta dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Netanyahu görüştüğü Yahudi cemaatinin hahambaşından dua isterken, ona “hâlâ Mesih’in gelmediğini” söyledi. Hahambaşı, “O zaman bir şeyler yapın” dedi. Netanyahu“Yapıyoruz, yapıyoruz” dedi. Mesih’in gelişi Yahudileri cennete götürecek Armagedon savaşı için önemliydi. Mesih gelmeden o savaş başlayamazdı. O yüzden Mesih’in gelmesi hızlandırılmalıydı. Peki savaşın yaşanacağı yer neresi? Dicle ile Fırat arasındaki bölge. Yani İsrail’in etkinlik kazanmak için uğraştığı alan.”
(tanrıyı kıyamete zorlamak)

..gerçi biz bu bilgilerin çok daha detaylarına inerek onlarca yazı kaleme aldık ve her seferinde ‘komplo teorisi’ yapmakla suçlandık ama.. Suriye gerçeğinin temelinde yatan ‘saklı gerçek’ ‘mesih-mehdi’ inancı ve geçmişte yatan; ‘tanrının verdiği bir söz’ üzerinedir! arz-ı mevud.. vaat edilmiş topraklar!. kendilerini ‘tanrının oğulları’, diğerlerini ise oğullara hizmet etmesi için yaratılmış kullar olarak gören ‘sapkın’ bir düşünce ve bu düşünce etrafında gezegeni kan gölüne çevirmeye çalışan ‘sapkın’lar!. aşağıda yer alan harita vaat edilen toprakları göstermektedir, iyice bir göz atarsanız, Suriye vakası, pkk-pyd-öso, el-nusra ve diğerlerinin aslında neyin savaşını verdiğini çok net görebilirsiniz.. şu an orada bulunan Türkiye.. yani ‘^biz’i işin içine katmak istemiyorum..

..zira gerçek hedefin İstanbul sınırları da dahil Türkiye olduğu çok açık ve nettir; (harita yumuşatılmış birinci plandır) dolayısı ile hükumetler ile devlet ve devletin temsil ettiği kimlik boyutunu ayrı tutarak, Türk Devlet yapısını ve kimliğini bu işin içinde görmüyorum!.

Belki de en zor olan, ‘gerçek olan’ın anlatılması.. ve anlaşılması mevzusudur!.

..gerçek, inanılması en zor seçenektir!.

..bu sebepten ‘büyük kalabalıklar’ akla aykırı pek çok şeye büyük bir bağlılık ve sadakatle inanırken!. akla en yatkın olan ‘gerçek’e inanmakta zorluk çekerler.. çünkü ‘gerçek’in, toplumların maniple edilmesinde, hiç bir ayrıcalığı ve kolaylığı yoktur!.

Rusya’yı otuz beş yaş altı yirmi-otuz oligarka peşkeş çeken Putin’in, Rus Halkının geleceği için stratejik kararlar alması, günümüz dünyasında çok anlaşılır gibi gözükse de; gerçek mesele, küresel elitlerin yeniden ‘soğuk savaş’ dönemine girildi yanılgısı yaratarak, geçmişin karanlık anlaşmalarını bugüne uyarlamaları.. ve yaratılacak olan ‘kaos’lar neticesinde; lokal savaşlar, biyolojik savaşlar (virüs-bakteri koordinasyonları), ‘Babil’in yeniden yaratılması; ‘LGBTİ ve benzer yapılanmalarının önünün açılması!.

..çünkü bu zihniyetin en sonunda kuracağı cümle şu olacaktır; (tarihe not düşüyorum).. ”insanlık zıvanadan çıktı!” yani yeryüzüne gdo-gmo ve diğer pek çok (aşı-ilaç) vesairelerle yayacakları ‘eş-cinsellik’; ki hemen taze bir haber ile konuyu pekiştirelim; ”Didier Jambart, Parkinson İlaçları Aldıktan Sonra Eşcinsel Seks Bağımlısı Oldu.”

Bu haber yurt dışı ve içi çoğu medya kuruluşunda sıradan bir haber olarak geçiştirildi; ancak, erkeğin ‘içindeki dişi‘nin uyandırılmaya çalışıldığı ve bu sebeple pek çok biyolojik ve sosyolojik ve hatta psikolojik bir harbin her alanda devam ettiği açıkça ortadadır.. lakin bu ‘komplo’loya şu an için uyananların, yine ‘dindar’ insanlar olduğu gerçeği; ve asıl komplo hazırlayıcıların bilim dünyası ardına saklanmış olan ve yukarıda bahsettiğimiz ‘semavi’cilerin olduğu gerçeği.. ve ‘modern insan’ım, ‘çağdaş insan’ım diye ortada ‘fink’ atan zavallıların (dünya nüfusunun yarısından çoğu maalesef ‘yarı aydın’ dediğimiz..) henüz hiç bir şeyden haberi olmadığı gerçeği.. ya da bu gerçeği, pek çok akıl oyunları ve algı yönetimleri ile ‘bireysel özgürlük’.. ya da ‘tercih’ empatisi üzerinden değerlendiriyor olması -öğretilmiş çaresizlik-..

..kaldı ki, gerçek anlamda eş-cinsel olan bireylere özgürlüğü ve saygıyı savunan bizzat ‘ben’ kendim olarak, derinde.. daha da derinde yine ‘eş-cinselleri’ hedef alacak olan bir ‘gelecek senaryosu’nu açığa çıkarmak.. ve uyarmak da insan nesline olan borcum olsa gerek!.

..sözün özü; önce ‘Babil’i yaratacaklar ‘Babil sendromu’!. sonrasında, ‘son’a yaklaşıldı -kıyamet alameti’ mottosundan yola çıkarak; ki savaşlar, salgın hastalıklar.. ya da gezegenin doğal döngüsü deprem ve diğer felaketleri ‘tanrının laneti’ diye adlandırarak ‘deccal-mesih’ diyalektiğini hayata geçirecekler!.

..son virüs salgınının yarattığı tahrifat ve halkta yaratılan panik, ileride ne gibi ‘kaos’ ortamlarının, ne denli basit senaryolarla yaratılabileceğinin kanıtı olsa gerek.. çok yakında bu salgın son bulacak; ancak bu ‘deneme’nin ne denli başarılı olduğu sonucu, elbette birilerine ‘piar’ olduğu gerçeği, yine ‘büyük kalabalıklar’ca anlaşılamayacaktır!.

..işte ‘büyük kalabalıklar’ ‘mesih’in geldiğine de yine böyle inandırılacaklardır!. öncesinde ‘deccal’ ve diğer pek çok şey gibi.. gelecekte karşı çıkacak olan ‘biz’ler gibiler.. muhtemelen yine ‘biz’ler gibi şanslı olmayacak, çok daha ağır ve vahim sonuçlarla karşı-karşıya kalacak.. susturulacaktır!.

Yukarıdaki harita sizi yanıltmasın, o birinci aşamadır!. bu zihniyet sahiplerinin gerçek hedefi, tüm ‘gezegen’ ve üzerinde yaşayanlardır!.

İbrahim’in çocukları deyince birileri alınıyor.. hadi onları üzmeyelim, Musa’nın çocukları diyelim.. elbette Musa’nın geçmiş soyunun nereye dayandığı bellidir!. Musa’nın çocukları..

..yakacaklar Dünya’yı!. semavi.. semavi..

..oysa ‘hikaye’ geride kalan 4298 ‘inanç’sistemi için de aynıdır!. cennetleri ve cehennemleri vardır.. şeytanları, melekleri vardır.. oğulları, babaları vardır.. Hindistan’da anneleri.. yerleri, gökleri.. ateş saçan kılıçları, bitmeyen helvaları.. adem’le havva’ları..

..bir tek, ‘huzur’ları yoktur!.

..insanlığa ‘huzur’ vermezler!. ama en çok ‘ondan’ bahsederler!..

..bu, bana hep enteresan gelmiştir!..

..elbette dümdüz, riyasız, safça bir ‘yaratıcı’ya inanmış; ve sırf bu sebepten ‘iyi insan’ olmak için çaba sarf edenlere bir sözümüz olamaz!.

..ha bir de, birileri neden Suriye’de fink atıyor.. orasını da siz bulun!.

..ipucu; harita..

cem yağcıoğlu 08-03-2020

edebiyatgazetesi / kritik eşik